Polityka prywatności strony e-Translate24 dostępnej pod adresem https://etranslate24.pl

 

Użytkowniku!

Dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o Twoją prywatność. Dlatego przygotowaliśmy krótkie podsumowanie zasad przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies obowiązujące na stronie https://etranslate24.pl.

Polityka ta została przygotowana z uwzględnieniem nowych regulacji wprowadzanych wraz z wejściem RODO (GDPR, ang. General Data Protection Regulation).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem strony jest firma INTER VERBUM – Ewelina Chmielarz, Plac Słowiański 15/1, 65-001, Zielona Góra, NIP: 772-238-06-88.

Dane kontaktowe Administratora:

[email protected]

Dane osobowe

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, możesz zostać poproszony o podanie nam twoich danych osobowych.

Zawartość danych

Poniżej wymieniono jakie dane są przetwarzane.

– imię;

– nazwisko;

– stanowisko;

– adres (kod pocztowy, ulica, miasto);

– nazwa firmy, w której pracuje osoba, której dotyczą dane;

– numer telefonu;

– adres email;

– historię przeglądania

– historię czatu;

– korespondencję e-mail.

Przetwarzanie danych

Cel przetwarzania

Dane klientów są gromadzone i przechowywane przede wszystkim w celu zarządzania relacjami z klientami INTER VERBUM – Ewelina Chmielarz oraz do prowadzenia uzasadnionej i zgodnej z prawem działalności biznesowej. Dodatkowymi celami gromadzenia i przechowywania danych klientów są: sprawozdawczość biznesowa, działania marketingowe i sprzedażowe. Celem prawnym przetwarzania danych jest uzasadniony interes obu stron.

Twoje dane przetwarzane są przez nas również we wskazanych poniżej celach zależnych od tego, na które się zdecydujesz.

Usługami świadczonymi przez firmę INTER VERBUM – Ewelina Chmielarz są w szczególności, ale nie wyłącznie, usługi polegające na:

– świadczeniu usług w zakresie tłumaczeń,

– świadczeniu usług w zakresie copywritingu,

– świadczeniu usług w zakresie social media,

– świadczeniu usług w zakresie pozycjonowania.

Ponadto dane te będą wykorzystywane w celu odpowiadania na korespondencje przesłane bezpośrednio do naszej firmy lub poprzez formularz kontaktowy na nasze stronie https://etranslate24.pl a także do, w zależności od udzielonych zgód, do wysyłania materiałów edukacyjnych, wysyłania newsletterów oraz innych materiałów informacyjnych.

Dla zapewnienia Tobie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszej strony jak i komunikacji z nami, stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Podanie danych

Podanie danych osobowych jest na naszej stronie dobrowolne, ale w większości przypadków konieczne do skorzystania z naszych usług (tj. zawarcia z nami umowy) lub otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, jeśli zdecydujesz się na ich otrzymywanie.

Prawa osób fizycznych

Prawo dostępu do danych

Osoba fizyczna może uzyskać dostęp do swoich danych, przesyłając szczegółową prośbę pocztą elektroniczną na adres [email protected]

Prawo do sprostowania danych

Osoba fizyczna może poprawić swoje dane, składając szczegółowy wniosek na adres [email protected] i powinna to zrobić, jeśli INTER VERBUM – Ewelina Chmielarz, posiada nieprawidłowe dane, które jej dotyczą.

Prawo do usunięcia danych

Osoba fizyczna może zwrócić się z prośbą o usunięcie swoich danych, składając szczegółową prośbę na adres [email protected]

Osoba fizyczna może zwrócić się o usunięcie swoich danych, jeżeli:

• dane nie są już potrzebne do pierwotnego celu i nie istnieje nowy cel prawny;

• przetwarzanie danych odbywa się za zgodą osoby fizycznej i osoba ta cofa tę zgodę;

• osoba fizyczna nie zgadza się na przetwarzanie, a firma INTER VERBUM – Ewelina Chmielarz, nie ma nadrzędnych podstaw do kontynuowania przetwarzania;

• dane zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem; lub

• usunięcie danych jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z prawem UE lub prawem krajowym danego państwa członkowskiego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Osoba fizyczna może zwrócić się z prośbą o ograniczenie przetwarzania swoich danych, składając szczegółową prośbę na adres [email protected]

Osoba fizyczna może zwrócić się o ograniczenie przetwarzania jej danych, jeżeli:

• osoba fizyczna kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

• dane są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes firmy INTER VERBUM – Ewelina Chmielarz,;

• uważa, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem; lub

• INTER VERBUM – Ewelina Chmielarz nie potrzebuje już danych osobowych, ale osoba fizyczna wymaga, aby dane te zostały wykorzystane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.

Prawo do przenoszenia danych

Osoba fizyczna może uzyskać dostęp do swoich danych, przesyłając szczegółową prośbę pocztą elektroniczną na adres [email protected]

Osoba fizyczna może zwrócić się z prośbą o przekazanie swoich danych innemu kontrolerowi, jeżeli:

• dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

• osoba, której dane dotyczą, przekazała dane osobowe firmie INTER VERBUM – Ewelina Chmielarz; oraz

• podstawą przetwarzania jest konieczność wynikająca z umowy.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Osoba fizyczna może sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych na podstawie uzasadnionego interesu firmy INTER VERBUM – Ewelina Chmielarz, składając szczegółową prośbę pocztą elektroniczną na adres [email protected]

Prawo do skontaktowania się z organem ochrony danych

Osoba fizyczna ma prawo do skontaktowania się z właściwym organem ochrony danych w sprawie przetwarzania jej danych.

Środki bezpieczeństwa danych

Firma INTER VERBUM – Ewelina Chmielarz, jest zobowiązana do zabezpieczenia danych osobowych. Firma INTER VERBUM – Ewelina Chmielarz chroni poufność i bezpieczeństwo informacji, stosując fizyczne, elektryczne i administracyjne środki kontroli. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celach zgodnych z prawem i nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami. Ilość danych jest ograniczona do niezbędnego minimum i nie jest przechowywana przez okres dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia założonych celów. Dane osobowe są aktualizowane i chronione przed nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą dostępnych odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Systemy firmy INTER VERBUM – Ewelina Chmielarz są chronione przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz. Dostęp do systemów zawierających dane osobowe jest kontrolowany za pomocą procesów zatwierdzania, które uwzględniają rolę danej osoby i uzasadnione potrzeby biznesowe. Korzystanie z systemu i dostęp do informacji jest ograniczony na poziomie indywidualnym i chroniony osobistymi prawami dostępu użytkowników.

Jeżeli chciałbyś skorzystać z jednego lub kilku przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu [email protected]

Dane osobowe wykorzystywane do rekrutacji

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 roku (zwanym dalej RODO) od dnia 25 maja 2018 roku informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inter Verbum Ewelina Chmielarz z siedzibą w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 15/1.
  2. Dane kontaktowe kontakt[email protected]
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO, na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji.
  4. Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w klauzuli w dokumentach aplikacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem +48 884 650 662, osobiście w siedzibie firmy Zielona Góra, Plac Słowiański 15/1.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy licząc od daty ich wpłynięcia, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 24 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
  7. Dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państw trzecich.
  8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą/nie będą również udostępniane takim odbiorcom jak podmioty świadczące usługi hostingowe.
  9. Informuję, iż Pani/Pana dane będą/nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania (jeśli korzystamy z zewnętrznych systemów rekrutacyjnych – będą, jeśli nie korzystamy z takiego wsparcia – nie będą).
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Pliki cookies („ciasteczka”)

Nasza strona korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).

W jakim celu korzystamy z ciasteczek:

– zapamiętywania informacji o twojej sesji,

– statystycznym co pozwala nam rozwijać stronę.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Wskazówki w jaki sposób możesz zmienić ustawienia przechowywania ciasteczek w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z instrukcji dostępnych pod wskazanymi poniżej adresami:

– Firefox,

– Chrome,

– Safari,

– Internet Explorer / Microsoft Edge.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:

– sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony,

– stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez ciebie.

Więcej na temat cookies znajdziesz na https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Pliki cookies serwisów zewnętrznych

Dla zapewnienia nam możliwości zbierania danych statystycznych korzystamy z usług serwisów zewnętrznych.

Serwisy zewnętrzne, których ciasteczka są zapisywane na Twoim urządzeniu:

– Google Analytics

– Facebook

– Bitrix24